Yeastar Gateway


Yeastar VoIP gatewayji omogućuju traniziciju sa FXS, FXO, BRI, GSM mreža sa jedne, na IP mreže s druge strane. Tradicionalna telefonija ostaje dostupna, uz smanjenje operativnih troškova.